1. marts - 23. marts 2025

1. marts - 23. marts 2025

"Energi"

”Energi” er ny dansk dramatik skrevet af Anna Skov. Her kommer vi helt tæt på et lokalsamfund og tager diskussionen op om vi skal genoverveje atomenergi som energikilde i Danmark. Vil det gavne vores klima?  Er de menneskelige omkostninger lavere på internationalt plan end ved kul og vindkraft? Hvad vil det betyde lokalt? Og kan de globale fordele overtrumfe de lokale omkostninger?

Diskussionen var virkeligheden for de familier der boede i Kyndby Huse i årene 1974-85. Deres nabo og arbejdsplads, Kyndbyværket, var dengang en mulig lokalitet for et kommende atomkraftværk og derfor eksisterede et forbud mod bebyggelse i en radius af 10 km. fra Kyndby.

I dag fungerer Kyndbyværket som hele Sjællandsel-nødforsyning, men hvad hvis Kyndbyværket igen bliver foreslået som atomkraftværk og atomkraften derfor kommer til Danmark?

Vi har ikke svarene, men vi tilbyder publikum en nuanceret viden om atomkraft, samt sætte det globale klimaperspektiv ved vores lokale handlinger til diskussion.

Vil du være med til at give forestillingen en ekstra dimension? 

Som en del af forestillingen, vil nogle af scenerne inddrage publikum som tilhører i et borgermøde om hvordan man skal forholde sig som nabo til atomkraftværket.
Når publikum ankommer til teatret, kan de der ønsker at 'medvirke', ved at trække en konvolut med udførlige instrukser. Det kan fx. være at stille spørgsmål undervejs, at råbe ”hørt” efter de udmeldinger der kommer fra scenen eller lignende.